Welke doelstellingen voor intranet zijn voor je organisatie van belang?

Geef per doelstelling aan in welke mate deze belangrijk is.